Jednofazni ispravljači

Osnovna namjena:

  1. punjenje i održavanje akumulatorskih baterija i napajanje istosmjernih trošila (pfc i ugradbeni)

  2. servisno punjenje i održavanje akumulatorskih baterija i napajanje specijalnih trošila (regulacijski)

  3. napajanje telekomunkacijskih uređaja (SUNA).

 

ulazni napon jednofazni 230V, 50Hz
izlazni napon   2V - 350V
izlazna struja 1A - 250A