Trofazni ispravljači

Ispravljači su namijenjeni za punjenje i održavanje akumulatorskih baterija te napajanje istosmjernih trošila

 

ulazni napon trofazni 3x400V/230V, 50Hz
izlazni napon   2V - 350V
izlazna struja 1A - 400A